Weet U dat:

Shiatsu is ontstaan uit de Anma massage en deze vond zijn oorsprong in het oude China (ca. 5000 jr. v. Chr.), dat verdeeld werd door de rivier de Yangste. Boven deze rivier was de natuur erg droog en daardoor ontstonden daar de Anma Massage en Acupunctuur therapie, maar onder de rivier was het groen en vochtig, dus een weelderige plantengroei was het gevolg. Hiervan maakten de bewoners gebruik, en zodoende ging men hier over tot de ontwikkeling van Fythotherapie en Moxabehandelingen.

Shiatsu (vrij vertaald betekend Shi=vinger Atsu=druk) is gebaseerd op de Westerse kennis over Anatomie en Fysiologie, en er wordt gebruik gemaakt van de duimen, handpalmen en vingers door daarmee druk uit te oefenen op bepaalde plaatsen op het lichaam. (er wordt geen gebruik gemaakt van spierkracht, maar van eigen lichaamsgewicht)

Pas in de 6de eeuw na Christus hebben Boeddhistische monniken de Chinese Geneeskunde in Japan gebracht, waar deze in de 16, 17 en 18de eeuw zijn hoogtepunt bereikte.

Er zijn in de loop der eeuwen veel verschillende stijlen binnen de Shiatsu ontstaan, de specifieke stijl die wij hanteren is ontwikkelt door Namikoshi en vooral gericht op fysieke symptomen en het corrigeren van fysieke onbalans.

In 1964 erkende het Japanse Ministerie van Volksgezondheid Shiatsu als zelfstandige therapeutische behandelmethode met de volgende definitie:

“Therapie, die druk met duimen en handpalmen toepast op bepaalde punten op het lichaam, onregelmatigheden corrigeert, gezondheid onderhoudt en verbetert, bijdraagt tot het verlichten van diverse ziekten (pijnen, stress, ontregeldheden in het zenuwstelsel etc.) en de zelfgenezende werking in het organisme activeert. Het heeft geen bijwerkingen.

Shiatsu kun je gebruiken bij de volgende aandoeningen:

 

- Sportblessures- Spijsverteringsproblemen- Rugpijn
- Menstruatiepijn- Migraine/hoofdpijn- Verschijnselen van       Astma
- Whiplash / Nekstijfheid- Frozen Shoulder- Overgangsklachten
- Hypertensie- Fysieke aandoeningen- Emotionele onbalans
- Ischias- Mentale rusteloosheid- Mindere mobiliteit

Meridianen en KI

Meridianen zijn banen op ons lichaam waardoor zich energie, KI beweegt. Ze zorgen ervoor dat de stroming van bloed, gas, zuurstof, water e.d. gaande blijft, ze “verbinden” ledematen en hoofd met de romp, de communicatie door het gehele lichaam, en de regulering van de organen.

Er bevinden zich 12 meridianen op het lichaam, die allemaal verbonden zijn met de daarbij behorende organen. (Zie Yin en Yang) Wanneer de KI ongestoord stroomt door ons lichaam zijn we gezond en levendig. Ook hebben we acht wondermeridianen, waarvan er twee niet parig zijn aangelegd, en net als hoofdmeridianen de beschikking hebben over eigen tsubo’s, en worden ook als dusdanig behandeld. Ze staan in verbinding met de wonderorganen; hersenen, ruggenmerg, bloedcirculatie, lever, galblaas en skelet.

Deze tsubo’s komen overeen met de plaatsen die in de Chinese geneeskunst bekend staan als drukpunten op de meridianen. (Het verschil tussen Acupunctuur en Shiatsu is, dat er bij Acupunctuur alleen specifieke voor de aandoening punten op de meridiaan worden behandeld, en bij Shiatsu de gehele meridiaan met druk wordt behandeld.) Deze drukpunten, Tsubo’s genaamd corresponderen met botten, spieren, zenuwen, lymfevaten, en endocriene klieren. Ook heeft de tsubo de neiging om vermoeidheid en stress op te slaan. Door druk toepassing op deze punten stimuleert niet alleen de huid, en verlicht de spierstijfheid, maar reguleert eveneens het zenuwstelsel, bevordert de spijsvertering en stimuleert de bloed- en lymfecirculatie en activeert daarmee het natuurlijk zelfherstellende vermogen van het lichaam. (Hierdoor bestaat ook de mogelijkheid om Shiatsu te gebruiken als een preventieve, manuele behandelmethode voor de gezondheidszorg.)


Opmerking:

Tot op heden is er in de Westerse Geneeskunde nog geen wetenschappelijk bewijs over het bestaan van meridianen.
 

Over YIN en YANG

Deze pure vormen van de geneeskunde zijn gebaseerd op de wetten van de krachten van de natuur en de kosmos. De toenmalige heersende vorst Fu Hsi legde deze grondregels vast in de volgende wet*:

 

“Het universum is een wisselwerking tussen de krachten Yin en Yang
en hun dynamiek”


*Deze wet is later weer onderverdeeld in 12 stellingen.

Yin (negatieve pool) en Yang (positieve pool) zijn twee polariteiten, die zich altijd en overal manifesteren en waarbinnen zich alle bewegingen en veranderingen plaatsvinden. Het zijn dus geen statische begrippen, maar een methode om veranderingen te omschrijven en te bewerkstelligen. Tussen Yin en Yang moet altijd een dynamisch evenwicht bestaan, wordt dit evenwicht verstoord, dan zal er vroeg of laat onbalans ontstaan. Een dynamische eenheid is b.v. het universum, een relatie, een werksituatie of een mens. Want niets is alleen Yin of Yang, en zonder Yin bestaat er geen Yang.
(Voorbeeld: een chef is Yin naar een werknemer maar Yang ten opzichte van zijn baas)

Om het voorgaande wat beeldender te maken:

De eigenschappen van Yang:

Mannelijk, hemel, licht, energie, warmte, zomer, actief (beweeglijk) en zout

De bijbehorende Yang organen:
Dikke darm, maag, blaas, dunne darm en galblaas

Kenmerk van deze organen zijn dat ze een actieve rol spelen in de spijsvertering, en zwakte is niet direct levensbedreigend.

De eigenschappen van Yin:
Vrouwelijk, aarde, materie, donker, koud, winter, passief (stilstaand) en zoet
De bijbehorende Yin organen:
Lever, long, milt, nier en hart

Kenmerk van de Yin organen dat ze gevuld zijn met bloed, en zijn van vitaal belang voor het lichaam, daardoor is zwakte van een Yin orgaan vaak levensbedreigend.
 

De vijf elementenleer

Aan de Yin en Yang theorie is later de voor de Oosterse geneeswijze belangrijke 5 elementenleer gekoppeld:

Deze zijn: Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout

De elementen zijn weer gekoppeld aan jaargetijden, organen en een tijdklok:

Deze elementen staan in relatie met elkaar en controleren elkaar in verschillende cyclussen. Een voorbeeld van een dergelijke kringloop is door middel van de seizoenen, ook de Sheng-cyclus genoemd, en wordt vaak in een pentagram weergegeven.

Hiervoor hebben we de volgende metafoor gemaakt:
 

 

  • - In de herfst (metaal) trekken de krachten zich terug in de aarde, een neerwaartse kracht.
  • - In de winter (water) is het leven naar binnen gekeerd.
  • - In het voorjaar (hout) begint alles te groeien, een opwaartse kracht.
  • - In de zomer (vuur) is alles in bloei, een uitstralende kracht.
  • - In de nazomer (aarde) vindt rijping en verwerking plaats.


Zo beïnvloeden de elementen elkaar op positieve wijze.

Als de deze cyclussen niet meer goed functioneren, spreken we van de verachtingcyclus, en dat houdt in dat ze zich niet meer laten controleren, dit met uiteindelijk fatale afloop tot gevolg.

Zo, en nu bent U dan een heel stuk wijzer over het ontstaan en de filosofie achter de shiatsu therapie . . . . . .

Mocht U overgaan tot een behandeling, dan wens ik U er veel genoegen mee!

 

 


 

 

 

godintekst2.png