Voetreflexzone Therapie

De basisgedachte bij VRT is dat de handen en voeten reflexzones hebben die in verbinding staan met alle organen, klieren, zenuwen, botten en weefsels. VRT werkt holistisch, dat wil zeggen dat wij ervan uitgaan dat lichaam en geest van de mens één zijn.

VRT is gericht op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van de mens. Door de reflexzones volgens een speciale techniek te behandelen kunnen blokkades in de energiedoorstroming worden opgeheven.

Het wordt onder andere toegepast bij: stress, vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijn, maag- en darmklachten, gewrichtsklachten.

 

voetreflexzone.jpg